På svenska In English 

Försäljningsvillkor


• Köp/säljvillkor 
Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Företag lyder under Köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver. Vidare information om gällande lagar kan ni finna via denna länk: http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/forstasida_lista2.asp?lngCategoryId=416

• Åldersgräns 

För att få beställa via www.isafoldart.com måste du vara över 18år eller ha målsmans medgivande.


• Priser 
Alla priser är angivna i svenska kronor inkl moms. Är du inloggad som kund visas priserna i svenska kronor exkl moms eller inkl moms vilket du väljer längst upp till vänster på sidan. Moms tillkommer alltid. Det pris som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, detta oavsett om priserna ändrats upp eller ner. 


• Beställning 
Beställningar sker antingen via vår webbutik www.isafoldart.com eller via telefon, mail eller fax. Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd och detta före köp genomförs. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för isafoldart.com polisanmäls.


• Betalningssätt 
Aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, ekonomisk förening samt kommanditbolag kan efter ansökan, erhålla fakturabetalning efter de blivit godkända av Isafold art & design. Antalet kreditdagar som ny kund är alltid 15 dagar/netto vilket medges efter kreditkontroll. I annat fall så betalas ordern i förskott via kreditkortsbetalning. Order som har lagts innan kreditansökan är klar kan inte levereras mot faktura. Val av betalningssätt sker i "Kassan". Order vilken redan är fakturerad kan inte i efterhand omfaktureras i annat företagsnamn. 
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12% på utstående belopp, från förfallodagen räknat. Behöver mer än en påminnelse skickas ut påförs en avgift på 50kr. Har mer än två påminnelser skickats ut och full betalnings inte erhållits skickas ärendet vidare till Intrum Justitia Inkasso byrå. Betalning med förlösande verkan kan endast ske till Intrum Justitia.


• Leveranser 
Alla leveranser sker normalt med svenska Posten Företagspaket 16.00 och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt. Fraktkostnaden presenteras i "Kassan" i samband med beställning. Information gällande regler för respektive fraktsätt finner ni via http://www.posten.se. Det är köparens ansvar att adresser som angivits vid beställning äger sin riktighet. Godssökning av kolli är möjligt via http://www.posten.se/. Kollinummer mailas ut från Postens program Packsoft vid leverans. Det åligger kunden att, inom skälig tid från avsändandet, följa upp och hämta ut beställda produkter. Skälig tid kan variera mellan 10-20 dagar beroende på fraktsätt. Isafoldart.com förbehåller sig rätten att neka leveransen av samtliga produkter med anledning av exempelvis kraftiga prissvängningar, oförutsedd lagersituation, ogynnsam konkurrenssituation etc.


• Leveranstider 
Lagerförda produkter packas och avsänds normalt dagen efter om ordern kommer in innan kl 17.00. Leveranstiden är normalt 1-2 arbetsdagar från det att produkterna lämnat vårt lager. Varor som restnoteras skickas med er nästa order så fort varan åter finns i lager. Skickas restordern separat tillkommer fraktavgift. Nya produkter och beställningsvara som ej normalt lagerförs är inte en restorder. I de fall köparen anser att leveransen dröjer på sådant sätt att kunden inte längre önskar motta ordern är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställs i enlighet med de föreskrifter som återfinns i dessa köpvillkor. Avbeställning kan ske så länge lagerstatus anges som ej i lager.


• Förändring och avbeställning 
Förändringar av order är möjliga så länge ordern inte gått till plock och pack, dvs. utleverans är ej gjord. Förändringar gällande avbeställning, av en eller flera produkter, är möjligt via telefon. Önskar ni lägga till en produkt på en öppen order måste ni antingen ringa oss eller registrera en ny order och ange att den ska sampackas med en tidigare order. Tillägg och avbokning kan även ske via mail men detta medför en risk att ordern hinner effektueras under den tid det tar för oss att hantera ditt mail, om så är fallet anses avbokningen/tillägget inte som inkommen i tid, varför detta sätt avrådes. Avbeställning av order som inte är hanterad och packad är möjlig utan kostnad för kund. Har ordern börjat packas och hanteras innebär det att ordern inte längre går att avboka. Du som kund är i de fall avbokning inte skett i tid, skyldig att motta försändelsen, och kan sedan i tillämpliga fall använda "Returnering".

• Reklamationer 
Vid reklamation måste ni kontakta oss innan ni returnerar varan. I vissa fall räcker det att leverantören får bilder på defekta varor och varan måste inte skickas tillbaka. Vid reklamation av en vara måste en reklamationsblankett fyllas i och medfölja varan. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Våra leverantörer måste först godkänna reklamationen innan en ny vara kan levereras eller en kreditering kan ske. Knobby ombesörjer frakten för returer av reklamerade varor då vi anser att varan måste returneras. Knobby ersätter endast de varor vi säljer, inte arbetstid eller dylikt.


• Returer 
Vid returer måste ni först kontakta oss och få godkänt att varan kan returneras.Vid returer av en vara måste en returblankett fyllas i och medfölja varan. Returer skall göras inom skälig tid från det att den är levererad.  Kunden ansvarar för att produkten emballeras ordentligt. Kund ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. 


• Ej uthämtade försändelser 
I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt, tur och retur, samt postförskottsavgift.


• Skadade försändelser
Om en produkt/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till Posten, normalt via utlämningsstället. Vid utvändigt synliga skador skall detta anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom 5 dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på produkten, då det inte i efterhand kan bevisas hur skada uppstått. Kopia på Posten skriftliga reklamation faxas till 031-710 20 01, varpå vi normalt lägger ny order till kunden. Ärendet regleras sedan mellan oss och Posten.


• Tryckfel etc. 
Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, fel priser samt för fel i varuspecifikationer. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet.


• Tvist 
Tvist mellan företag avgöres som regel i svensk domstol.


• Force majeure 
Skulle Isafold art & design vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Knobby fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

• Köparen kan returnera produkter till Isafold Art and Design inom fjorton dagar, välja en ny eller få den återbetalad i sin helhet. Isafold Art and Design förbehåller sig rätten att kontrollera att produkten är oskadad och för att förhindra missbruk av en fjorton dagars retursätt. Produkten måste vara i sitt ursprungliga skick, tillsammans med förpackningen och tillståndet att den är oanvänd. En faktura eller kvitto för inköp är en förutsättning för frakt. Dessutom måste alla tillägg inkluderas med produkten.

• Copyright 
Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Isafold art & design,  egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Isafold art & design.


• Förändring av försäljningsvillkor 

Isafold art & design förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor. 

All handel och verksamhet inom Isafold art & design följer svensk lagstiftning.